Podstawy budowy schodów

Dla większości osób schody to po prostu schody. Jednak schody mogą posiadać nieskończoną ilość kształtów, modeli czy rodzajów.
Częścią wspólną dla wszystkich schodów to fakt iż posiadają stopnie. W większości przypadków stopnie trzymane są przez policzki, czyli belki nośne zwykle umieszczone po obu stronach stopni.
Schody umieszczane są w przestrzeni w budynku zwanej klatką schodową, i łączą jeden poziom z innym.
W zależności od tradycji oraz norm budowlanych, schody mogą różnić się nieco w różnych krajach. Normy zawierają informacje na temat charakterystycznych wymiarów, które czynią schody bezpiecznymi a co bardzo ważne wygodnymi w codziennym użytkowaniu.

Komponenty schodów oraz terminologia.

Rysunek poniżej zawiera typowe schody, z zaznaczonymi ich najważniejszymi elementami konstrukcyjnymi.
Stopień składa się z dwóch części, Stopnicy oraz Podstopnia, zwanego również Podstopnicą. Stopnica to część stopnia, na której stawiamy stopę. Podstopień to pionowy element łączący stopień niższy ze stopniem powyżej, i może całkowicie zakrywać przestrzeń między stopniami, lub zasłaniać dla bezpieczeństwa tylko jej część. Te elementy częściowe, nazywane są Listwami Bezpieczeństwa. Schody na rysunku, zawierają na początku Listwy bezpieczeństwa., które chronią dziecko przed spadnięciem ze schodów. Wznios stopni, to dystans mierzony od wierzchu stopnia do wierzchu stopnia poniżej i zgodnie z normą powinien zawierać się między 18 a 20 cm.
Głębokość stopnia, widoczna na rysunku 2.3 musi wynosić co najmniej 25cm mierzona na linii biegu.
Linia biegu, to teoretyczna linia odległa o 30 - 35 cm od policzka zewnętrznego, patrz rysunek 2.4. Promień linii biegu powinień wynosić mniej więcej 40 - 50 cm.
Aby podczas wchodzenia na schody, uniknąć uderzenia głową o strop wprowadzono pojęcie Przestrzeni Swobodnej, która jest odległością mierzoną od stopnia do najniższej położonej krawędzi stropu. Przestrzeń swobodna nie powinna wynościć mniej niż 2,0m.
Jak wspomniano, stopnice (stopnie) mocowane są i dźwigane przez policzki, które dzielą się na Policzki Zewnętrzne oraz Policzki Wewnętrzne.
Stopnice, mogą być zamocowane w policzkach w różny sposób. W przypadku schodów o policzkach Zębatych (nakładanych) stopnice osadzane są na policzku, który tworzy kształt "piły". Stopnie wpuszczane, to stopnie osadzane w policzkach w specjalnych gniazdach.  Stopnice mogą być również podwieszane z jednej strony na tralkach a z drugiej przymocowane śrubami do ściany, i takie schody noszą nazwę Schodów Bolcowych.
Poręczej i Tralki wprowadzone są do schodów dla bezpieczeństwa i w połączeniu ze Słupami noszą wspólną nazwę Balustrady.  Zadaniem balustrady jest zabezpieczenie osoby korzystającej ze schodów przed upadkiem z wysokości. Poręcz, to belka po której przemieszczamy rękę podczas wchodzenia i schodzenia ze schodów. Poręcz może być przykręcona bezpośrednio do ściany lub w typowym przypadku, zamocowana na tralkach.

Wysokość Kondygnacji ma duże znaczenie w projektowaniu schodów i mierzona jest od wierzchu niższego stropu do wierzchu stropu powyżej.
Grubość Stropu to wymiar od spodu stropu do jego wierzchu.

schody rysunek pogladowy