Moduły Podstawowe StairCon

STAIRCON LIMITED

Program adresowany do producentów schodów o prostszej (regularnej) konstrukcji, którzy nie produkują schodów giętych, ekskluzywnych oraz spiralnych. Jest to program produkcyjny, zatem zawiera moduł drukowania rysunków warsztatowych w skali 1:1. StairCon LIMITED pozwala projektować schody o prostych policzkach takie jak Proste, "L", "U" w różnych wariantach. Można dowolnie zmieniać kształt boczny policzków, tworzyć rzuty schodów i zestawienia elementów warsztatowych. Oczywiście zawiera wbudowaną funkcję dynamicznej, foto-realistycznej wizualizacji 3D . Każdy projekt może zawierać kilka klatek schodowych, a każda z nich kilka poziomów. Można wykonać standardowe testy zgodności z wybraną normą budowlaną (przestrzeń swobodna, wymiar swobodny, itp.)

 
Balustrada z elementami kutymi
Cała klatka schodowa
Widok elewacyjny pozwalający na edycję profilu schodów
Szablony w skali 1:1. Tutaj wszystko na jednym arkuszu.
Staircon sales
Staircon Professional