Moduły Dodane

STAIRCON WEB

 StairCon WEB to odpowiedź na niezliczone prośby użytkowników programu o stworzenie programu, który pozwoli na dialog pomiędzy zakładem produkcyjnym a potencjalnym klientem siedzącym przed komputerem i używającym internetu.

StairCon WEB stanowi platformę służącą do kontaktu z klientem lub przedstawicielem handlowym, który na stronie internetowej może zaprojektować własne schody. Klient/reprezentant tworzy schody zadając wymiary otworu stropowego, kształt schodów, wybierając materiały i wykończenie aby na końcu obejrzeć schody w trójwymiarze i wysłać zapytanie cenowe.
Zakład produkcyjny otrzymuje zapytanie e-mailem z danymi klienta oraz projektem wstępnym, który można dalej dowolnie przeprojektować w StairCon'ie.

Powyżej opisana została tylko idea tego rewolucyjnego modułu programu StairCon. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami.

Zadawanie podstawowych wymiarów kondygnacji zadawanie otworu stropowego Wybór kształtu schodów
Krok 1. Zadawanie wymiarów kondygnacji Krok 2. Wybór kształtu i wymiarów otworu stropowego. Krok 3. Wybór kształtu i wymiarów schodów.
Określenie szczegółów schodów i wybór materiałów
Wizualizacja schodów w 3D
Podsumowanie projektu
Krok 4. Określanie szczegółów schodów i wybór materiałów. Krok 5. Podsumowanie projektu
Krok 6. Obejrzenie efektu pracy w trójwymiarze.
Wysłanie zapytania o cenę schodów
Krok 7. Wysłanie projektu do zakładu celem wyceny.
Każdy producent używający programu StairCon WEB ma oczywiście pełną kontrolę nad modelami schodów, materiałami, kształtami oraz wieloma innymi elementami, które będą widoczne dla klienta internetowego.
Powrót do listy modułów